Proiect “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa cod SMIS 12702“

 

       Proiectul “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanta cod SMIS 12702” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operaţiunea “Strategii de dezvoltare locală”.
Beneficiarul acestui proiect este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA  METROPOLITANĂ CONSTANŢA”.
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.
Proiectul are o valoare totală eligibilă de 789.323,00 lei din care 670.924,55 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 102.611,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Cofinanţarea eligibilă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect fiind de 15.786,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.

 

         Îmbunătăţirea capacităţii de programare şi implementare a proiectelor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Constanţa prin instruirea/sprijinirea persoanelor din cele 14 primării implicate în demersul de planificare strategică, capabile să joace un rol activ în elaborarea, promovarea şi implementarea de politici şi strategii locale pentru dezvoltarea economică şi socială la nivel teritorial.

 

         Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” de a planifica, coordona şi implementa politicile, strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare locală, întărind astfel capacitatea de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa.

 

         Funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Constanţa: Primăria Municipiului Constanţa, Primăria Oraşului Eforie, Primăria Oraşului Murfatlar, Primăria Oraşului Năvodari, Primăria Oraşului Ovidiu, Primăria Oraşului Techirghiol, Primăria Comunei Agigea, Primăria Comunei Corbu, Primăria Comunei Cumpăna, Primăria Comunei Lumina, Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, Primăria Comunei Poarta Albă, Primăria Comunei Tuzla, Primăria Comunei Valu lui Traian.

 

       Cei 17 funcţionari publici din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Constanţa vor participa la cursul de instruire în cadrul a 3 module de curs: dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, formularea politicilor publice.

 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa

 

      Rezultatul principal al acestui proiect îl constituie Strategia de dezvoltare locală elaborată la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa.
Din categoria rezultatelor secundare putem aminti ca şi rezultate directe nivelul de instruire crescut al personalului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” în domeniile: dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi formularea politicilor publice; rezultate evidente instruirea a 17 funcţionari în domeniul  dezvoltării comunitare, întărirea capacităţii de colaborare între autorităţile publice locale, agenţii economici şi populaţia locală din Zona Metropolitană Constanţa.