Vision 2020

Vision 2020 – O STRATEGIE INTEGRATĂ A ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA – cod SMIS 12702

Micro-site proiect

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” a implementat în perioada 13.10.2010-12.10.2011 proiectul “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Proiectul a avut ca rezultat principal elaborarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA, document de programare necesar în special în contextul viitorului exerciţiu financiar al Comisiei Europene, pentru perioada 2014 – 2020, dar şi în sensul unei mai eficiente orientări a fondurilor publice şi private către investiţii şi proiecte de dezvoltare cu impact socio-economic ridicat şi traducerea acesteia în 5 limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă. De asemenea, în cadrul proiectului au fost instruiţi 17 funcţionari publici din cele 15 unităţi administrativ-teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Constanţa în domenii precum: dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi formularea politicilor publice, prin participarea acestora la cursul de facilitator de dezvoltare comunitară.

Proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 789.323,00 lei, din care 670.924,55 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European si 102.611,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar cofinanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect a fost de 15.786,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.

Strategie – limba Română

Stragie – limba Engleză

Strategie – limba Franceză

Strategie – limba Germană

Strategie – limba Italiană

Strategie – limba Spaniolă

coperta