VISION 2020 – Seminar informare şi implicare grup ţintă

VIITOAREA STRATEGIE DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA SE AFLĂ ÎN PLIN PROCES DE ELABORARE 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, în calitate de beneficiar al proiectului “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702 a organizat în data de 2 iunie 2011 un eveniment dedicat informării şi implicării grupului ţintă al proiectului în procesul de elaborare a viitoarei „Strategii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa”.

Proiectul se desfăşoară pe o durată de 12 luni şi are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii de programare şi implementare a proiectelor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Constanţa, în special în contextul viitorului exerciţiu financiar al Comisiei Europene, pentru perioada 2014 – 2020, dar şi în sensul unei mai eficiente orientări a fondurilor publice şi private către investiţii şi proiecte de dezvoltare cu impact socio-economic ridicat.

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 789.323,00 lei, din care 670.924,55 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European si 102.611,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Cofinanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect fiind de  15.786,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.

La evenimentul de informare organizat în data de 2 iunie au fost invitaţi să participe reprezentanţii autorităţilor locale care alcătuiesc Zona Metropolitană Constanţa, principalele instituţii publice de pe plan local, reprezentaţii mediului de afaceri, ai comunităţii academice locale şi ai societăţii civile, precum şi principalele organe de presă care activează pe plan local, urmărindu-se astfel demararea unui dialog constructiv şi implicat pe marginea elaborării viitoarei „Strategii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa”. 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin PO DCA 2007-2013

Pentru relaţii suplimentare în legatură cu proiectul “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: info@zmc.ro , persoană de contact d-na Viorica-Ani Merlă – Manager de proiect.

Comunicat de presă