Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa

UNIUNEA EUROPEANĂ CONTRIBUIE LA CREAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE MAI EFICIENTE ŞI MAI EFICACE ÎN BENEFICIUL SOCIO-ECONOMIC AL SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, în calitate de beneficiar, demarează implementarea proiectului “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702 având drept obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de programare şi implementare a proiectelor de dezvoltare ale Zonei Metropolitane Constanţa.

Proiectul “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702 are ca rezultat “Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanţa”, document care structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării Zonei Metropolitane Constanţa pe termen scurt, mediu şi lung, potrivit problemelor identificate şi a potenţialului local activ şi/sau latent, având în vedere unicitatea zonei, rolurile pe care le exercită în prezent precum şi oportunităţile de dezvoltare în viitor. Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Constanţa” de a planifica, coordona şi implementa politicile, strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare locală, întărind astfel capacitatea de absorbţie a fondurilor europene la nivelul zonei.

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 789.323,00 lei din care 670.924,55 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European si 102.611,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Cofinanţarea eligibilă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Constanţa” la realizarea acestui proiect fiind de 15.786,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.

Durata implementării proiectului este de 12 luni.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin PO DCA 2007-2013

Pentru relaţii suplimentare în legatură cu proiectul “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: info@zmc.ro , persoană de contact d-na Viorica-Ani Merlă – Manager de proiect/Administrator Delegat.

Comunicat Presă