VISION 2020 – Finalizarea proiectului

FINALIZAREA CU SUCCES A PROIECTULUI VISION 2020 – O STRATEGIE INTEGRATĂ A ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, în calitate de beneficiar, a organizat în data de 4 octombrie 2011 un eveniment dedicat finalizării proiectului “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702. Acest eveniment îşi propune prezentarea datelor cu privire la progresul proiectului si a rezultatelor acestuia.

Proiectul s-a desfăşurat pe o durată de 12 luni si a avut ca rezultat principal elaborarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA, document de programare necesar în special în contextul viitorului exerciţiu financiar al Comisiei Europene, pentru perioada 2014 – 2020, dar si în sensul unei mai eficiente orientări a fondurilor publice şi private către investiţii şi proiecte de dezvoltare cu impact socioeconomic ridicat şi traducerea acesteia în 5 limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană, italiană si spaniolă. De asemenea, în cadrul proiectului au fost instruiţi 17 funcţionari publici din cele 15 unităţi administrativ-teritoriale componente ale Zonei Metropolitane Constanţa în domenii precum: dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi formularea politicilor publice, prin participarea acestora la cursul de facilitator de dezvoltare comunitară.

Proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 789.323,00 lei, din care 670.924,55 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European si 102.611,99 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional. Cofinanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect a fost de 15.786,46 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin PO DCA 2007-2013.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul “Vision 2020 – o strategie integrată a Zonei Metropolitane Constanţa” cod SMIS 12702, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: info@zmc.ro, persoană de contact d-na Viorica- Ani Merlă – Manager de proiect / Administrator Delegat.

Comunicat de presă