Stagii de practică pentru studenții facultăților de Drept și Științe Administrative

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” în colaborare cu Universitatea „Ovidius”, au organizat în ultima perioadă o serie de întâlniri și acțiuni dedicate promovării practicii profesionale în rândul studenților Facultății de Drept și Științe Administrative.

Aceste activități s-au desfășurat în contextul implementării proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare” – ID 109119, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenţi ai Facultăților de Drept și Administrație Publică din județul Constanța vor beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii de practică la posibili angajatori, precum și de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională.

“Lipsa de experiență reprezintă unul din principalele impedimente în ceea ce privește accesul pe piața muncii a proaspeților absolvenți ai facultăților de drept. Pentru studenții nostri, acest proiect reprezintă o oportunitate reală de a își crește șansele de angajare la terminarea studiilor. De principiu, studenții sunt bine pregătiți din punct de vedere teoretic, dar în mod cert le lipsește experiența concretă în diverse activități specifice profesiei de jurist. De aceea, prin parcurgerea unor stagii de practică, la societăți, organizații și instituții de profil, studenții pot dobândi unele abilități lucrative care îi ajută în prezent în consolidarea noțiunilor teoretice studiate în timpul cursurilor universitare, iar pe viitor, în găsirea unui loc de muncă pe măsura pregătirii lor.” a declarat doamna Flori Brașoveanu, expert grup țintă în cadrul proiectului și profesor universitar al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ovidius” Constanța.

Aula Facultății de Drept și Științe Administrative
Întâlnirea la Facultatea de Drept și Științe Administrative