Stagii de practică pentru studenţi competitivi pe piaţa muncii – Comunicat de presă lansare proiect

Proiect cu finanţare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării  studenţilor pe piaţa muncii

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa„ alături de partenerii săi Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Asociaţia „Centrul pentru Strategii şi Politici Europene” au organizat joi, 04 septembrie 2014, la Hotel Ibis Constanţa, conferinţa de lansare a proiectului „Stagii de practică pentru studenţi competitivi pe piaţa muncii” – ID 136495, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În luna mai 2014, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa a demarat implementarea proiectului „Stagii de practică pentru studenţi competitivi pe piaţa muncii” – ID 136495.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii în Regiunea de Dezvoltare Sud –Est. În cadrul proiectului, minim 375 de studenţi vor beneficia de programe de orientare şi consiliere profesională, precum şi de stagii de practică gratuite în cadrul unităţilor economice/instituţiilor publice reprezentative din domeniile de interes, în scopul direcţionării studenţilor către oportunităţile de integrare pe piaţa muncii identificate în cadrul proiectului. La finalul stagiului de practică, absolvenţii vor primi o adeverinţă care atestă efectuarea stagiului, precum şi calificativul obţinut în urma parcurgerii acestuia.

Proiectul este implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” alături de partenerii săi Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Asociaţia „Centrul pentru Strategii şi Politici Europene”.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară nr. 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoala la o viaţă activă.

Valoarea totală a proiectului este de 2.116.160,00 lei, din care 2.073.836,80 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, suma de 42.323,20 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaţi:

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

  • Persoană de contact: Adrian Crăciun – manager de proiect
  • E-mail: proiect.studenti@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax: 0341 176 416
  • www.stagiipractica.ro

 

Comunicat de presă