Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis – Incepere lucrări

Începerea lucrărilor de construcţii aferente proiectului ”Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis”

Vineri, 26 octombrie 2012, ora 1200, în zona de promenadă Vraja Mării-Cazino-Port Tomis s-a desfăşurat evenimentul de promovare organizat cu ocazia începerii lucrărilor de construcţii aferente proiectului ”Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis” , cod SMIS 37685, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare al proiectul a fost semnat pe data de 10 mai 2012 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce vor fi executate, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul ”Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis”, cod SMIS 37685 are o valoare totală de 16.784.145,92 lei, din care 13.464.558,59 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 10.818.772,83 lei, 2.376.494,59 lei urmează să fie alocaţi din bugetul naţional, iar 3.588.878,50 lei va reprezenta contribuţia Unităţii Administrativ -Teritoriale Municipiul Constanţa.

Proiectul are drept scop restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis prin executarea următoarelor lucrări: reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, parapet metalic, balustradă, bolarzi retractabili, reţele edilitare, amenajare alee promenadă faleză, modernizare alei pietonale în parc şi zid de sprijin, mobilarea cu mobilier urban şi amenajare spaţii verzi.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Doamna Carmina Ionela Popescu – Responsabil promovare – Şef Serviciu Implementare PID. Date de contact: Tel.: 0241/488132, email: programe@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă