Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu, Constanţa

LANSAREA PROIECTULUI „RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE – PIAŢA OVIDIU”, SMIS 38330

 

Joi, 7 iunie 2012, ora 14.00, s-a desfăşurat la hotelul IBIS, în sala de conferinţe Traian, municipiul Constanţa evenimentul de lansare a proiectului “Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice Piaţa Ovidiu”, SMIS 38330, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.

Proiectul „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” are o valoare totală de 14.863.355,95 lei, din care 11.921.207,20 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 9.578.689,99 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 2.104.093,06 lei. Cofinanţarea din partea Municipiului Constanţa este de 3.180.572,90 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea atractivităţii turistice şi creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din centrul istoric al Municipiului Constanţa, arie de însemnătate istorică şi culturală majoră, în contextul protejării mediului înconjurător şi al asigurării unei dezvoltări durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” sunt restaurarea şi reamenajarea concretă a următoarelor obiecte: Piaţa Ovidiu, străzi, scări de acces, mobilier urban, canalizare, instalaţii electrice, spaţii verzi – taluze.

Perioada de implementare este de 19 luni iar beneficiarul finanţării nerambursabile este Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Biroul Judeţean Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, SC RAJA SA, Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, mass-media din judeţ, echipa responsabilă cu implementarea proiectului si reprezentanţi ai altor instituţii.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: D-na Mihaela STAN – Responsabil promovare, e-mail: mihaela.stan@primaria-constanta.ro, Tel/fax: 0241.488.482 / 0241.488.132.

Comunicat de presă