Restaurarea şi amenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu – în rândul agenţilor economici din turism

PROMOVAREA PROIECTULUI „RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE – PIAŢA OVIDIU” ÎN RÂNDUL AGENŢILOR ECONOMICI DIN TURISM

Joi, 18 aprilie 2013, ora 11.00, s-a desfăşurat la hotelul IBIS, în sala de conferinţe Decebal, municipiul Constanţa, evenimentul organizat în vederea promovării în rândul agenţilor economici din turism a proiectului “Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice Piaţa Ovidiu”, SMIS 38330, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.

Proiectul „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” are o valoare totală de 14.863.355,95 lei, din care 11.921.207,20 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 9.578.689,99 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 2.104.093,06 lei. Cofinanţarea din partea Municipiului Constanţa este de 3.180.572,90 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea atractivităţii turistice şi creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din centrul istoric al Municipiului Constanţa, arie de însemnătate istorică şi culturală majoră, în contextul protejării mediului înconjurător şi al asigurării unei dezvoltări durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” sunt restaurarea şi reamenajarea următoarelor obiecte: Piaţa Ovidiu, străzi, scări de acces, mobilier urban, canalizare, instalaţii electrice, spaţii verzi – taluzuri.

Termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare este noiembrie 2013, beneficiarul finanţării nerambursabile fiind Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: agenţilor economici locali din turism, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Consiliului Judeţean Constanţa, Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: D-na Elena Roşcănianu – Responsabil promovare, e-mail: elana.roscanianu@primaria-constanta.ro, Tel: 0241.488.146; Fax: 0241.488.132.

Comunicat de presă