Restaurarea şi amenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu – eveniment începere lucrări

FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU  RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE PIAŢA OVIDIU

Vineri, 21 noiembrie 2012, ora 12, s-a desfăşurat în Piaţa Ovidiu, municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia începerii lucrărilor în cadrul proiectului “Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice Piaţa Ovidiu”, implementat de UAT Municipiul Constanţa şi finanţat prin Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 19 luni.

Proiectul „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” are o valoare totală de 14.863.355,95 lei, din care 11.921.207,20 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 9.578.689,99 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 2.104.093,06 lei. Cofinanţarea din partea Municipiului Constanţa este de 330.666,95 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea atractivităţii turistice şi creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din centrul istoric al Municipiului Constanţa, arie de însemnătate istorică şi culturală majoră, în contextul protejării mediului înconjurător şi al asigurării unei dezvoltări durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” sunt restaurarea şi reamenajarea următoarelor obiecte: Piaţa Ovidiu, străzi, scări de acces, mobilier urban, canalizare, instalaţii electrice, spaţii verzi – taluze.

Perioada de execuţie a lucrărilor este de 12 luni, proiectul urmând a se finaliza in luna decembrie 2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Consiliului Judeţean Constanţa, SC RAJA SA, Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, mass-media din judeţ, echipa responsabilă cu implementarea proiectului si reprezentanţi ai altor instituţii.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: D-na Elena Toader, Responsabil promovare –  Consilier Direcţia Programe şi Dezvoltare, Tel/fax: 0241/488.132, email: elena.toader@primaria-constanta.ro

 

Comunicat de presă