Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa

LANSAREA PROIECTULUI „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA”, COD SMIS 38675

 

Joi, 07 iunie 2012, ora 13.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Ibis din Constanţa, sala Traian, evenimentul organizat cu ocazia lansării  proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, cod SMIS 38675, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – Biroul Judeţean Constanţa, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care vor fi desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, cod SMIS 38675 are o valoare totală de 47.806.832,29 lei, din care 38.396.603,57 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 30.851.670,97 lei, 6.777.000,52 lei urmează sa fie alocaţi din bugetul naţional, iar 10.178.160,80  lei va reprezenta contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa” are ca scop următoarele obiective: realizarea unei structuri rutiere adaptate cu precădere la circulaţia pietonală, mobilarea zonei cu mobilier urban în stilul arhitectonic Art Nouveau, creare reţea de canalizare pluvială şi iluminat public.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Dna Antoanela Liliana Dinu – Responsabil promovare – Consilier manager de proiect Serviciul Implementare PID. Date de contact: Tel.: 0241/488132, email: programe@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă