Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa – eveniment închidere proiect

Încheierea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”

Marţi, 12 mai 2015, ora 11.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Ibis din Constanţa, sala Ovidiu, evenimentul de promovare organizat cu ocazia încheierii proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, cod SMIS 38675, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce au fost executate, precum şi rezultatele proiectului.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa” a avut ca scop următoarele obiective: realizarea unei structuri rutiere adaptate cu precădere la circulaţia pietonală, mobilarea zonei cu mobilier urban în stilul arhitectonic Art Nouveau, crearea reţelei de canalizare pluvială şi iluminat public.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, cod SMIS 38675 are o valoare totală de 37.934.638,30 lei, din care 30.415.823,12 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 24.439.113,88 lei, 5.368.392,78 lei fiind alocaţi din bugetul naţional, iar 8.127.131,64 lei reprezintă contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Prin implementarea proiectului a fost realizată reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate, masură esenţială pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, parte a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Constanţa, contribuie totodată la creşterea rolului economic şi social al municipiului Constanţa în dezvoltarea echilibrată a regiunii.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Doamna Antoanela Liliana Dinu – Responsabil promovare. Date de contact: Tel.: 0241/488132, email:antoanela.dinu@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă