Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa – eveniment începere lucrări

Începerea lucrărilor de construcţii aferente proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”

Vineri, 29 martie 2013, ora 12.00, în zona Piaţa Ovidiu s-a desfăşurat evenimentul de promovare organizat cu ocazia începerii lucrărilor de construcţii aferente proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, cod SMIS 38675, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat pe data de 10.05.2012 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce vor fi executate, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”, cod SMIS 38675 are o valoare totală de 47.806.832,29 lei, din care 38.396.603,57 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 30.851.670,97 lei, 6.777.000,52 lei urmează sa fie alocaţi din bugetul naţional, iar 10.178.160,80 lei va reprezenta contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

Proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa” are ca scop următoarele obiective: realizarea unei structuri rutiere adaptate cu precădere la circulaţia pietonală, mobilarea zonei cu mobilier urban în stilul arhitectonic Art Nouveau, creare reţea de canalizare pluvială şi iluminat public.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Doamna Antoanela Liliana Dinu – Responsabil promovare.
Date de contact: Tel.: 0241/488.132, email: antoanela.dinu@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă