Promovarea proiectului „Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis” cu ocazia finalizării acestuia

Promovarea proiectului „Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis” cu ocazia finalizării acestuia

Marţi, 04 noiembrie 2014, ora 12.00, s-a desfăşurat, în zona de promenadă Vraja Mării-Cazino-Port Tomis, evenimentul organizat cu ocazia încheierii proiectului ”Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor   verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis” , cod SMIS 37685, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Proiectul ”Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis”, cod SMIS 37685 are o valoare totală de 14.790.098,44 lei, din care 11.898.985,90 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 9.560.835,17 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 2.100.171,02 lei. Cofinanţarea din partea Municipiului Constanţa este de 3.129.092,25 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului în Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.

Obiectivul specific al proiectului a fost restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis. În acest sens au fost executate următoarelor lucrări: reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, parapet metalic, balustradă, bolarzi retractabili, reţele edilitare, amenajare alee promenadă faleză, modernizare alei pietonale în parc şi zid de sprijin, mobilarea cu mobilier urban şi amenajare spaţii verzi.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Prin implementarea proiectului a fost realizată reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate, masură esenţială pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei.

Proiectul ”Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor   verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis”, parte a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Constanţa, contribuie totodată la creşterea rolului economic şi social al municipiului Constanţa în dezvoltarea echilibrată a regiunii.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Doamna Carmina Ionela Popescu – Responsabil promovare – Şef Serviciu Implementare PID.

Date de contact: Tel.: 0241/488132, email:programe@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă