Promovarea proiectului „RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE – PIAŢA OVIDIU” cu ocazia finalizării acestuia

Promovarea proiectului „RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE – PIAŢA OVIDIU” cu ocazia finalizării acestuia

Miercuri, 09 aprilie 2014, ora 12.00, s-a desfăşurat, în Piaţa Ovidiu, municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia încheierii proiectului “Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice Piaţa Ovidiu”, SMIS 38330, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.

Proiectul „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” are o valoare totală de 11.616.278,79 lei, din care 9.297.841,70 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 7.470.815,80 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 1.641.069,06 lei. Cofinanţarea din partea Beneficiarului, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa, este de 185.956,84 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea atractivităţii turistice şi creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din centrul istoric al Municipiului Constanţa, arie de însemnătate istorică şi culturală majoră, în contextul protejării mediului înconjurător şi al asigurării unei dezvoltări durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu” sunt restaurarea şi reamenajarea următoarelor obiecte: Piaţa Ovidiu, străzi, scări de acces, mobilier urban, canalizare, instalaţii electrice, spaţii verzi–taluze.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii: Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Consiliului Judeţean Constanţa, Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, agenţi economici locali din turism, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Prin implementarea proiectului „Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice Piaţa Ovidiu”, a fost realizată reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate, masură esenţială pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei. Aceasta aduce cu sine creşterea investiţiilor în zonă, crearea de noi locuri de muncă, implicit creşterea calităţii vieţii locuitorilor Polului de Creştere Constanţa.

Proiectul “Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice – Piaţa Ovidiu”, parte a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Constanţa, contribuie totodată la creşterea rolului economic şi social al municipiului Constanţa în dezvoltarea echilibrată a regiunii.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: D-na Alexandra Ciolacu – Responsabil promovare, e-mail: alexandra.ciolacu@primaria-constanta.ro, Tel: 0241.488.146; Fax: 0241.488.132.

Comunicat de presă