Promenada turistică Mamaia – Începere lucrări construcţii

Începerea lucrărilor de construcţii aferente proiectului ”PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”

 

Joi, 07 noiembrie 2013, ora 12.00, s-a desfăşurat în staţiunea Mamaia, proximitate piaţetă Cazino, evenimentul organizat cu ocazia începerii lucrărilor de construcţii aferente proiectului ”Promenadă Turistică Mamaia”, cod SMIS 38607, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat pe data de 17.08.2012 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce vor fi executate, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”, cod SMIS 38607 are o valoare totală de 64.841.283,52 lei din care 52.413.388,00 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 42.114.157,26 lei, iar din Bugetul Naţional vor fi alocaţi 9.250.962,98 lei. Contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa va fi de 13.476.163,28 lei.

Proiectul are drept scop dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, în Satul de Vacanţă (zona cuprinsă între Bd. A. Lăpuşneanu şi Bd. Mamaia) şi staţiunea Mamaia (zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu şi complex hotelier Bicaz).

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la Domnul Noni Adrian Niculae Stîngă, Responsabil promovare.

 Date de contact: Tel.: 0241/488146, email: noni.niculae@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă