Proiectul „Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!” a ajuns la final

18 Octombrie 2022

 

Proiectul „Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!” a ajuns la final

 

Proiectul „Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!” implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane , în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, în perioada 19.10.2020-18.10.2022, cu o valoarea totală de 2.216.434,93 lei din care cofinanțare UE în valoare de 1.883.969,69 lei, a ajuns la final.

Proiectul a facilitat accesul pe piața muncii a 189 de elevi din domeniile economice: turism și eco-turism, procesare alimente și băuturi și TIC din regiunea Sud-Est, prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de muncă și stimularea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor.

Implementarea acestuia a dus la rezultate cuantificabile, iar dintre acestea enumerăm:

  • 190 de elevi au beneficiat de servicii de consiliere și orientare profesională în vederea dobândirii competențelor și cunoștințelor teoretice privind inserția pe piața muncii;
  • 189 de elevi au participat la stagii de practică în domeniile mai sus amintite, în urma cărora au primit subvenție în valoare de 500 lei;
  • Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de carieră în urma cărui 20 de elevi au fost declarați câștigători și vor primi premiu în valoare de 500 lei.

Proiectul contribuie la creșterea competitivității absolvenților de învățământ secundar liceal și învățământ terțiar non-universitar din România, ceea ce reprezintă un factor primordial al creșterii economice sustenabile și durabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

  • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Email: office@idru.ro
  • Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223

Descarcă comunicat