Proiect cu finanțare europeană pentru stagii de practică în vederea integrării studenților pe piața muncii

28.06.2019

La un an de la demararea implementării proiectului „Stagiul de practică – primul pas spre angajare”, activitățile desfășurate în cadrul acestuia și-au arătat primele rezultate. În această perioadă, unui număr de 230 de studenți ai Facultăților de Drept și Științe Administrative le-a fost facilitată desfășurarea unor stagii de practică la diverse entități din județul Constanța, dintre care amintim: Primăria Municipiului Constanța, Judecătoria și Tribunalul Constanța, Parchetul Constanța, Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, alte primării din Zona Metropolitană Constanța, cabinete de avocatură, birouri notariale etc.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea șanselor de angajare a absolvenților Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța, prin desfășurarea de măsuri active și inovative care să le sporească acestora gradul de informare și capacitatea de adaptare la cerințele pieței forței de muncă, în corelare cu nevoile specifice ale diverșilor angajatori.

În cadrul proiectului, minim 300 de studenți ai Facultăților de Drept și Științe Administrative din județul Constanța vor beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii de practică la posibili angajatori, precum și de programe dedicate de informare, consiliere și orientare profesională.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, acesta fiind finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, Obiectivul compozit O.S. 6.13 și O.S. 6.14.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța

  • Persoană de contact: Ioniță Iacob – manager de proiect
  • E-mail: ionita.iacob@zmc.ro
  • Telefon: 0341 176 415
  • Fax: 0341 176 416