Perfecţionare pentru Dezvoltare – încheierea proiectului

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, în calitate de promotor şi solicitant, a organizat conferinţa de încheiere a proiectului “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE”, cod SMIS 20795 proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Obiectivul general al proiectului a fost crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al Zonei Metropolitane Constanţa prin creşterea capacităţii administrative în domeniul absorbţiei Fondurilor Structurale.

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului s-au concretizat prin:

  • Organizarea a 4 cursuri de pregătire şi perfecţionare: formator în domeniul managementului de proiect şi accesarea fondurilor europene; manager de proiect; expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; expert achiziţii publice în proiecte
  • Perfecţionarea a 43 funcţionari în domeniul managementului de proiect şi gestionării Fondurilor Structurale
  • Schimb de experienţă şi bune practici realizat prin relaţionarea directă între funcţionarii care au mai multă experienţă în domeniul managementului de proiect şi gestionării fondurilor europene şi care vor urma cursul de formator în aceste domenii şi funcţionarii cu mai puţină experienţă, în special cei care urmează cursurile de pregătire şi perfecţionare.

Proiectul a avut o valoare totală eligibilă de 412.670,00 lei din care 350.769,50 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European şi 53.647,10 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar cofinanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect a fost de 8.253,40 lei.

Perioada de implementare a proiectului : 05 octombrie 2010 – 04 octombrie 2011.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” a avut ca partener în proiectul “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE” Municipiul Constanţa, prin Primăria Municipiului Constanţa.

Pentru relaţii suplimentare in legatură cu proiectul “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415., fax: 0341/176.416; email: adrian.craciun@zmc.ro, persoană de contact d-l Adrian Crăciun – Coordonator Strategii şi Programe de Dezvoltare.

Comunicat de presă