Perfecţionare pentru Dezvoltare – continuarea implementării proiectului

UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR ŞI PERFORMANŢELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa continuă implementarea proiectului  cu titlul „Perfecţionare pentru Dezvoltare”, cod SMIS 20795 ce  are ca scop eficientizarea administraţiei publice prin perfecţionarea a  43 de funcţionari publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul primăriilor ce compun Zona Metropolitană Constanţa. Finanţarea în valoare de 412.670 lei s-a obţinut prin Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, iar cofinanţarea eligibilă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa” la realizarea acestui proiect efiind de 8.253,40 lei.

În urma participării la cursurile de pregătire şi perfecţionare prevăzute în proiect, 15 funcţionari publici au obţinut certificate acreditate CNFPA în domeniul  „Formator de formatori” şi ceilalţi 28 au obţinut certificate acreditate CNFPA în domeniile „ Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune”, „Expert achiziţii publice” şi „Manager de proiect”.

Între beneficiarii cursurilor se desfăşoară în momentul de faţă schimburi de bune practici în domeniul managementului de proiect şi gestionării fondurilor.

Proiectul “Perfecţionare pentru Dezvoltare” contribuie la creşterea capacităţii administrative şi instituţionale a autorităţilor publice locale din Zona Metropolitană Constanţa în perspectiva accesării diverselor programe de finanţare, în special a Axei 1 a Programului Operaţional Regional, Polul Naţional de Creştere Constanţa beneficiind în acest sens de o finanţare nerambursabilă dedicată de 90,32 milioane euro.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”, reprezentată de cele 14 unităţi administrativ-teritoriale componente ale asociaţiei, precum şi Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de membru fondator al asociaţiei, are ca partener în proiectul “PERFECŢIONARE pentru DEZVOLTARE” Municipiul Constanţa, prin Primăria Municipiului Constanţa

Pentru relaţii suplimentare in legatură cu proiectul “Perfecţionare pentru Dezvoltare”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; email: adrian.craciun@zmc.ro , persoană de contact d-l Adrian Crăciun – Coordonator Strategii şi Programe de Dezvoltare.