Parcul Seniorilor – Începere lucrări

Începerea lucrărilor în cadrul  proiectului ”PARCUL SENIORILOR”

Marţi, 3 decembrie 2013, ora 12.00, s-a desfăşurat la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia începerii lucrărilor de construcţii executate în cadrul proiectului ”Parcul Seniorilor”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat în data de 17.08.2012 între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 19 luni. Durata lucrărilor de construcţii este de 12 luni.

Proiectul ”Parcul Seniorilor”, are o valoare totală de 6.292.537,60 lei din care 5.086.420,00 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 4.086.938,47 lei, iar din Bugetul Naţional vor fi alocaţi 897.708,53 lei. Contribuţia Unităţii Administrativ -Teritoriale  Municipiul Constanţa va fi de 101.773,00 lei.

Proiectul are drept scop reabilitarea infrastructurii existente pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare/funcţionare în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, precum şi extinderea căminului cu un corp nou, cu nivel de înălţime P+2E, cu funcţiune de camere de cazare, cabinete medicale, spaţiu administrativ şi un spaţiu de socializare şi festivităţi pentru persoanele cazate în cămin şi invitaţii acestora.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, precum şi lucrările de construcţii aferente proiectului.       

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană Constanţa, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: D-na Carmina Ionela Popescu, Responsabil promovare.

Date de contact: Tel.: 0241/488.132, email: programe@primaria-constanta.ro

Anunţ de presă

Comunicat de presă