Parcare Verde – Eveniment începere lucrări

„PARCARE VERDE – CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢE CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA” – EVENIMENT DEDICAT MARCARII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

În data de 8 septembrie 2011, ora 12:30, în zona Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa, Strada Nicolae Iorga s-a desfăşurat evenimentul dedicat marcării lucrărilor de construcţie aferente proiectului „Parcare verde – Construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa, judeţul Constanţa”, proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, D.M.I. 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Constanţa prin :

  • Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice de sănătate oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa prin construirea unei parcări supraetajate cu o capacitate de 265 de locuri
  •  Introducerea conceptului de Clădire Verde în spaţiul public urban prin construirea „Parcării Verzi” şi crearea a 15 noi locuri de muncă permanente.

 

Evenimentul a   fost   urmat de o întâlnire cu   presa,   prin intermediul   său fiind  promovat proiectul ca  iniţiativă  în  sine,  cât  şi  activităţile ce urmează  a fi  desfăşurate în cadrul acestuia precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

La eveniment au participat Primarul Municipiului Constanţa, dl. Radu Ştefan Mazăre, viceprimarii Municipiului Constanţa, respectiv, dl. Decebal Făgădău şi dl. Gabriei Stan, Administratorul Delegat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanţa”, Doamna Viorica Ani Merlă, Coordonatorul Polului de Creştere Constanţa, Domnul Sorin Chiriţă, echipa de proiect şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Valoarea totală a proiectului este de 16.899.170,86 lei din care: contribuţia Uniunii Europene este de 10.983.227,13 lei, contribuţia din bugetul naţional este de 2.412.619,27 lei. Contribuţia beneficiarului este de 282.684,63 lei din care: co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 273.384,63 lei, valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia: 9.300 lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 3.220.639,83 lei. Perioada de implementare a proiectului: 17 luni.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul „Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0241/488.143, fax: 0241/488.090; email: ani.merla@primaria-constanta.ro , persoană de contact d-na Viorica Ani Merlă – manager proiect.

Comunicat de presă