Parcare Verde – Eveniment Cointeresare şi Informare

„PARCARE VERDE – CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA”

EVENIMENTE DE COINTERESARE ŞI INFORMARE A GRUPULUI ŢINTĂ A  PROIECTULUI

 

În data de 3 august 2011, Primăria Municipiului Constanţa, în calitate de beneficiar, a organizat două evenimente de cointeresare şi informare a grupului ţintă a proiectului „Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, D.M.I. 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Evenimentul dedicat Asociaţiilor de proprietari riverane obiectivului de investiţie ce urmează a fi realizat prin proiect s-a desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Ţiţeica” Constanţa din Strada Flămânda nr.13 şi a fost urmat de evenimentul dedicat personalului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, întâlnire ce a avut loc în Sala de curs nr.1 din incinta acestei instituţii.

La primul eveniment au participat şi reprezentanţi ai principalelor instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în acea zonă (Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, Centrul de diagnostic şi tratament Euromedic Constanţa, Policlinica Nr.1, S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.).

Valoarea totală a proiectului este de 16.899.170,86 lei din care: contribuţia Uniunii Europene este de 10.983.227,13 lei, contribuţia din bugetul naţional este de 2.412.619,27 lei. Contribuţia beneficiarului este de 282.684,63 lei din care: co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 273.384,63 lei, valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia: 9.300 lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 3.220.639,83 lei. Perioada de implementare a proiectului: 17 luni.

În cadrul acestor întâlniri, reprezentanţii grupului ţintă au fost informaţi cu privire la obiectivele şi rezultatele aşteptate ale proiectului, măsurile luate pentru reducerea disconfortului generat personalului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi locuitorilor din vecinătatea şantierului de construcţie, pe perioada executării lucrărilor.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul „Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0241/488.143, fax: 0241/488.090; email: ani.merla@primaria-constanta.ro , persoană de contact d-na Viorica Ani MERLĂ – manager proiect.

Comunicat de presă