Parcare Verde Constanţa – Lansarea începerii proiectului

„PARCARE VERDE – CONSTRUIREA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE, ZONA SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA” – PRIMUL PROIECT SEMNAT ÎN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE AL POLULUI NAŢIONAL DE CREŞTERE CONSTANŢA

 

Primăria Municipiului Constanţa, în calitate de beneficiar, a organizat, ieri 19 mai 2011, la hotel IBIS din Constanţa,  conferinţa de lansare a proiectului „Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa, proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, D.M.I. 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Valoarea totală a proiectului este de 16.899.170,86 lei din care: contribuţia Uniunii Europene este de 10.983.227,13 lei, contribuţia din bugetul naţional este de 2.412.619,27 lei.Contribuţia beneficiarului este de 3.503.324,46 lei din care: co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 273.384,63, valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia: 9.300 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 3.220.639,83 lei. Perioada de implementare a proiectului: 17 luni. 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului Constanţa prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, în contextul creării de noi locuri de muncă şi protejării mediului înconjurător.

Obiectivele specifice, concepute în vederea atingerii obiectivului general, vizează:

 • Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice de sănătate oferite de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa prin construirea unei parcări supraetajate cu o capacitate de 265 de locuri.
 • Introducerea conceptului de Clădire Verde în spaţiul public urban prin construirea „Parcării Verzi” şi crearea a 15 noi locuri de muncă permanente.

Proiectul îşi propune realizarea următoarelor activităţi:

 • realizare lucrări de terasamente şi sistematizare verticală;
 • realizare lucrări de deviere reţele utilităţi;
 • realizare fundaţie structură parcare multietajată deschisă;
 • realizare structură parcare;
 • realizare finisaje exterioare şi  interioare;
 • realizare instalaţii interioare (alimentare cu apă, canalizare, iluminat, reţele electrice, etc.);
 • montare echipamente specifice parcării;
 • montare lifturi;
 • realizare branşamente reţele.

Pentru relaţii suplimentare în legatură cu proiectul „Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0241/488.143, fax: 0241/488.090; email: ani.merla@primaria-constanta.ro, persoană de contact d-na Viorica Ani Merlă – manager proiect.

Comunicat de presă