Misiunea Băncii Mondiale în Zona Metropolitană Constanţa

Misiunea Băncii Mondiale în Zona Metropolitană Constanţa pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale în perioada 2007-2013 sau Implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare ale Polilor de Creştere din România

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, împreună cu Biroul Pol de Creştere Constanţa au organizat în zilele de 18 şi 19 iulie 2013 la Hotel Malibu din staţiunea Mamaia, o întâlnire de lucru între coordonatorii de poli de creştere, reprezentanţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, precum şi persoanele cu rol de decizie din Autorităţile de management constituite în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice şi Ministerul Fondurilor Europene. Participanţii au dezbătut stadiul implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare ale Polilor de Creştere din România.

La evenimentul ce s-a derulat pe parcursul a două zile au participat doamna Luminiţa Mihailov, director general Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, domnul Decebal Făgădău, viceprimar al municipiului Constanţa, precum şi alte persoane cu funcţii de decizie din Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Tema principală a lucrărilor a constituit-o activitatea polilor de creştere din România şi continuitatea dezvoltării urbane în perioada de programare 2014 – 2020, precum şi misiunea Băncii Mondiale la Constanţa.

Scopul acestei întâlniri de lucru l-a constituit analiza modului în care sunt implementate proiectele de dezvoltare în cadrul marilor areale urbane. Pentru fiecare dintre cei 7 poli de creştere din România, nominalizaţi prin HG 998/2008, a fost discutată situaţia proiectelor depuse şi finanţate. Aceste areale urbane mari, în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, reprezintă zone cu o problematică foarte complexă, a cărei abordare integrată va fi extinsă şi în perioada următoare de programare. De asemenea, în cadrul acestui eveniment, s-au purtat discuţii pe marginea Raportului Final realizat asupra ”Acordului pentru serviciile consultative cu privire la acordarea asistenţei către MDRAP” de Banca Mondială. Acest acord prevede actualizarea planificării strategice şi a impactului economic al polilor de creştere, deoarece în perioada 2014-2020 dezvoltarea din cadrul Polilor de Creştere trebuie abordată unitar şi prin continuitate cu proiectele deja demarate.

Pentru relaţii suplimentare cu privire la Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanţa, şi la activitatea specifică desfăşurată de Biroul Pol de Creştere Constanţa, vă stăm la dispoziţie la telefon 0757041340, persoană de contact Andreea Pascu, asistent coordonator pol de creştere Constanţa, e-mail: andreea.pascu@pol-constanta.ro.

Comunicat presă