Lansarea proiectului „Reabilitarea şi amenajarea parcului arheologic”

Lansarea proiectului „Reabilitarea şi amenajarea parcului arheologic”

 

Miercuri, 27 Mai 2015, ora 11.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Del Mar, staţiunea Mamaia, municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului “Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic”, COD SMIS 50566, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.

Contractul de finanţare aferent proiectului a fost semnat în data de 30.04.2015 între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 8 luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului prin reabilitarea infrastructurii publice urbane, crearea şi modernizarea infrastructurii aferente utilităţilor publice urbane, îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a calităţii vieţii în oraşul Constanţa prin reabilitarea şi amenajarea zonei de promenadă adiacentă Palatului Administrativ, situată în centrul municipiului Constanţa, în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii ai: Polului de Creştere Constanţa, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Primăriei Municipiului Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, structurile de presă din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care vor fi desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” are o valoare totală de 15.576.652,47 lei, din care 14.708.538,74 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 11.818.310,88lei, 2.596.057,09lei urmează sa fie alocaţi din bugetul naţional, iar 1.162.284,50 lei va reprezenta contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnişoara Irina Pârlogea – Responsabil promovare, e-mail: irina.parlogea@primaria-constanta.ro, Tel: 0241.488.146; Fax: 0241.488.132

Comunicat de presă