Lansarea proiectului ”Centrul Fair Play – modernizare şi extindere”

Lansarea oficială a proiectului ”Centrul Fair Play – modernizare şi extindere”

 

Miercuri, 27 mai 2015, ora 12.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Del Mar, staţiunea Mamaia, municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului “Centrul Fair Play – Modernizare Şi Extindere“, cod SMIS 50563, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat în data de 30.04.2015 între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 8 luni.

Proiectul ” Centrul Fair Play – modernizare şi extindere”, are o valoare totală de 10.410.114,70 lei, din care 10.201.912,41 lei reprezintă valoarea eligibilă maximă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, la realizarea acestui proiect este de 6.124.228,18 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 1.344.342,77 lei. Cofinanţarea din partea Beneficiarului, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa, este de 2.941.543,75 lei.

Proiectul are drept scop reabilitarea şi extinderea cu un corp nou, cu nivel de înălţime P+2, a clădirii fostei Creşe nr.6 din Municipiul Constanţa, cu funcţiune de camere de cazare, cabinete medicale, spaţii administrative, spaţii de depozitare şi spaţiu de socializare şi/sau festivităţi, în vederea funcţionării acesteia ca punct de lucru secundar al Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, Direcţiei de Sănătate Publică judeţeană Constanţa, Casei de Pensii, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Doamna Alexandra Ciolacu – Responsabil promovare, e-mail: alexandra.ciolacu@primaria-constanta.ro, Tel. 0241.488.146; Fax: 0241.488.132.

Comunicat de presă