Lansarea proiectului – „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern”

Lansarea proiectului – „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern”

În data de 5 februarie 2014 ora 12.00 in sala Decebal a hotelului Ibis a avut loc evenimentul organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 19 de luni.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Primariei Municipiului Constanța, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care vor fi desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern”, are o valoare totală de 42.572.178,12 lei din care 34.404.167,00 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 33.716.083,66 lei. Contribuţia Unităţii Administrativ -Teritoriale  Municipiul Constanţa va fi de 704.843,34 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă  Reabilitarea infrastructurii urbane prin modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere existente, precum si sprijinirea sectorului turistic.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnul Cătălin Urechescu, Responsabil promovare. Date de contact: Tel.: 0241/488146, email: programe@primaria-constanta.ro.

Comunicat de presă