Lansarea oficială a proiectului „Măsuri integrate pentru egalitate de şanse”

Lansarea oficială a proiectului „Măsuri integrate pentru egalitate de şanse”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa alături de partenerii săi Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane au organizat în data de 19 august 2014, ora 11:00, laHotel Del Mar Mamaia, evenimentul cu ocazia lansării oficiale a proiectului „Măsuri integrate pentru egalitate de şanse”, cod SMIS 50944,proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (femei) şi construirea unei cariere profesionale în contextul promovării unei societăţi incluzive în scopul asigurării bunăstării femeilor din mediul urban şi rural al regiunii Sud Est.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”,Consiliului Judeţean Constanţa, Instituţiei Prefectului, A.J.O.F.M.Constanţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, mass-media din judeţ şi echipa reponsabilă de implementarea proiectului.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care urmează a fi desfăşurate în cadrul acestuia, valoarea totală a proiectului, contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României, precum şi rezultatele preconizate.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni, cu o valoare totală de 1.990.385 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European în cuantum de 1.731.722,53 lei şi Bugetul Naţional în cuantum de 218.854,77 lei prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!, Axa prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Grupul ţintă este format din 532 femei din mediul urban şi rural din regiunea Sud Est.

În cadrul proiectului se vor organiza programe de formare profesională: baby-sitter, competenţe sociale şi civice, inspector resurse umane, lucrător în comerţ şi curs de limba engleză.

Prin participarea la programe de formare profesională se facilitează creşterea competenţelor şi calificărilor femeilor, se consolidează accesul egal pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor şi oportunităţile de incluziune.

 

Persoana de contact:

Doamna Octavia Bardaşu – Manager de proiect, UAT Municipiul Constanţa

  • Tel: 0241/488.132;
  • Fax: 0241/488.090

E-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă