Lansare proiect – Promenadă Turistică Mamaia

LANSAREA PROIECTULUI ”PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”

Miercuri, 3 octombrie 2012, ora 12.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe „Traian” a Hotelului Ibis din Municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului ”Promenadă Turistică Mamaia”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 29 de luni.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – Biroul Judeţean Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Zona Metropolitană Constanţa”, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care vor fi desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.       

Proiectul ”Promenadă Turistică Mamaia”, are o valoare totală de 64.841.286,00 lei din care 52.413.390,00 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 42.114.158,87 lei, iar din Bugetul Naţional vor fi alocaţi 9.250.963,33 lei. Contribuţia Unităţii Administrativ -Teritoriale  Municipiul Constanţa va fi de 1.048.267,80 lei.

Proiectul are drept scop dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, în Satul de Vacanţă (zona cuprinsă între Bd. A. Lăpuşneanu şi Bd. Mamaia) şi staţiunea Mamaia (zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu şi complex hotelier Bicaz).

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnul Noni Adrian Niculae, Responsabil promovare. Date de contact: Tel.: 0241/488146, email:  mediu@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă