Lansare proiect – Îmbunătăţirea accesului în Staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

LANSAREA PROIECTULUI

„ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA

PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE”

 

Miercuri, 3 octombrie 2012, ora 13.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe „Traian” a Hotelului Ibis din Municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE”, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 18 luni.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Polului de Creştere Constanţa, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – Biroul Judeţean Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, activităţile care vor fi desfăşurate, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE”, cod SMIS 38332 are o valoare totală de 10.592.525,58 lei din care 8.563.544,20 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 6.880.807,76 lei, iar din Bugetul Naţional vor fi alocaţi 1.511.465,56 lei. Contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa va fi de 171.270,88 lei.

Proiectul are drept scop dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, prin construirea a trei pasarele pietonale în staţiunea Mamaia.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: D-na Emilia Ceapă, Consilier relaţii publice şi comunicare

Date de contact: Tel.: 0241/488.146, email: programe@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă