Invitație reuniune București, 28-29.05.2015

Axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul Major de Intervenţie 6.2   Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

 

22 Mai 2015

 

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța împreună cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane au deosebita plăcere de a vă invita, în zilele de 28 și 29 Mai 2015, la reuniunea membrilor si potențialilor membrii ai rețelei de parteneriat formată în cadrul proiectului ,,Incluziune socială pentru o viață mai bună” – ID 143268, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Reuniunea va avea loc la Hotelului Ramada Majestic situat pe Calea Victoriei nr. 38-40, Sector 1, București, respectiv la:

  • Sala ”Academiei” în data de 28.05.2015, ora 1400
  • Sala ”I.L.Caragiale” în data de 29.05.2015, ora 1200.

Proiectul își propune facilitarea accesului la educatie prin formare profesionala si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile: persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati și tineri peste 18 ani ieșiți din sistemul de protectie sociala.

În cadrul evenimentului vor fi promovate în cadrul rețelei de parteneriat obiectivele și rezultatele proiectului, urmărind să se identifice modalitațile concrete de implicare a diverșilor actori locali la atingerea indicatorilor și creșterea impactului proiectului la nivelul grupului țintă.

Vă rugăm sa confirmați participarea la acest eveniment telefonic sau prin e-mail la unul dintre contactele afișate mai jos:

Domnișoara Selda Borali – Asistent Manager ADI Zona Metropolitană Constanța

Tel: 0769 624 940, e-mail: selda.borali@zmc.ro

Doamna Cristiana Tatu – Reprezentant Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane București

Tel: 0784 292 787 , e-mail: cristiana.tatu@idru.ro

 

Descarcare comunicat