Interviu acordat de domnul Dumitru Chiru, primar al Comunei Lumina

Interviu acordat de domnul Dumitru Chiru, primar al comunei Lumina

 

Am constatat că au început lucrările de reabilitare şi modernizare a clădirii ce urmează să găzduiască viitorul centru de tineret din comuna Lumina. Care consideraţi ca sunt principalele obiective ale acestui proiect?

Dumitru Chiru: Aşa cum reiese şi din titlu, scopul proiectului îl constituie reabilitarea şi dotarea unei clădiri, în prezent deteriorată şi neutilizată, şi transformarea acesteia în centru pentru tineret. Venim astfel în întâmpinarea nevoilor existente în comună şi vrem să oferim tinerilor o alternativă pozitivă în ceea ce priveşte petrecerea timpului liber. Tinerii din comuna Lumina sunt activi şi participă cu mult entuziasm la toate acţiunile organizate de primărie, de şcoală sau de alte instituţii sau structuri de profil. Din păcate, în prezent, unele iniţiative nu pot fi puse în practică datorită faptului că nu există spaţiile şi dotările necesare. Astfel, prin acest proiect, vom realiza infrastructura adecvată pentru organizarea unor activităţi şi manifestări dedicate tinerilor.

Care este valoarea proiectului şi din ce surse este finanţat acesta?

Dumitru Chiru: Valoarea totală a proiectului este de 3.140.906,19 lei, iar contribuţia beneficiarului este de 2 % din valoare, restul finanţării fiind asigurată de contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene şi cea a Guvernului României.

Proiectul este finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” , Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Caţi tineri vor beneficia de realizarea centrului de tineret din comuna Lumina?

Dumitru Chiru: Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de cei 4.064 de tineri din comuna Lumina cu vârsta cuprinsă între 14 si 35 de ani, care fără nici o discriminare vor beneficia de serviciile existente în centrul de tineret creat prin acest proiect. De asemenea proiectul se adresează în egală măsură şi celorlalţi tineri din localităţile Zonei Metropolitane Constanţa.

Când credeţi  ca  vor fi finalizate lucrările iar acest centru de tineret va deveni funcţional?

Dumitru Chiru: Lucrările au început în data de 18.03.2013, constructorul având termen de execuţie 6 luni. După finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii urmează dotarea acesteia cu mobilier adecvat şi cu echipamentele necesare desfăşurării activităţii.

Vor fi achiziţionate calculatoare, laptop-uri, va fi montată o instalaţie de sonorizare iar clădirea va fi dotată cu birouri, mese, scaune şi restul mobilierului necesar desfăşurării activităţii centrului. Ca să răspundem punctual la întrebarea dumneavoastră estimăm că până la sfârşitul acestui an centrul de tineret Lumina va putea fi inaugurat şi vom organiza primele activităţi şi manifestări dedicate tinerilor.

Interviu