Întâlnire de lucru – îmbunătățire situație persoane defavorizate

Întâlnire de lucru

Reprezentanții A.D.I Zona Metropolitană Constanța au participat la o întâlnire de lucru organizată de Primaria Municipiului Constanța în vederea elaborării unui proiect dedicat îmbunătățirii situației persoanelor defavorizate din campusul social Henri Coandă.

Principalele activități care vor fi abordate in cadrul acestui proiect:

  • Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație prin acordarea unor pachete integrate;
  • Activitatea 2. Sprijin pentru accesul si/sau menținerea pe piața muncii;
  • Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;
  • Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv in cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
  • Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul ținta;
  • Activitatea 6. Campanii de informare si conștientizare / acțiuni specifice in domeniul combaterii discriminării si acțiuni de implicare activa si voluntariat al membrilor comunității in soluționarea problemelor cu care se confrunta comunitatea / Acțiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate.

Acest proiect urmează a fi depus în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 : Incluziune socială și combaterea sărăciei.