Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane organizează conferințele de promovare a platformei informatice www.stagii-elevi.ro și a programului de stagii de practică

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va organiza joi și vineri, 13.05.2021 și 14.05.2021, începând cu ora 14:00, pe terasa restaurantului HARLEQUIN din stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr 341D, jud. Constanța, conferințele de promovare  a platformei informatice și a programului de stagii de practică în cadrul proiectului ”Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!”.

Proiectul vizează facilitarea accesului pe piața muncii pentru 185 de elevi (ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5) din domeniile economice: turism și eco-turism, procesare alimente și băuturi, TIC din Regiunea Sud-Est, prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de muncă și stimularea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor. Acesta urmărește creșterea gradului de conștientizare și promovare de atitudini pozitive față de importanța programelor de învățare la locul de muncă.

Proiectul „Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!”, nr. contract finanțare POCU/633/6/14/132084, este implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, în perioada 19.10.2020-18.10.2022, cu o valoare totală de 2.216.434,93 lei din care cofinanțare UE în valoare de 1.883.969,69 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

  • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
  • E-mail: office@idru.ro
  • Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223

Comunicat de presă