Încheierea proiectului „Promenada Turistică Mamaia”

Încheierea proiectului „Promenada Turistică Mamaia”

Miercuri 29.07.2015, ora 11.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe Decebal a Hotelului Ibis din Constanţa, evenimentul de promovare organizat cu ocazia încheierii proiectului „PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”, cod SMIS 38607, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi a avut o durată de implementare de 36 de luni.

Proiectul „PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA” are drept scop dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, în Satul de Vacanţă (zona cuprinsă între Bd. A. Lăpuşneanu şi Bd. Mamaia) şi staţiunea Mamaia (zona cuprinsă între Piaţeta Perla/Hotel Malibu şi complex hotelier Bicaz).

Proiectul „PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”, cod SMIS 38607 are o valoare totală de 68.685.880,49 lei, din care 49.303.702,55 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 48.317.628,50 lei, 8.702.103,50 lei fiind alocaţi din bugetul naţional, iar 8.683.587,84 lei reprezintă contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce au fost executate, precum şi rezultatele proiectului.

Prin implementarea proiectului a fost realizată reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate, măsură esenţială pentru creşterea atractivităţii turistice a zonei.

Proiectul „PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”, parte a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Constanţa, contribuie totodată la creşterea rolului economic şi social al municipiului Constanţa în dezvoltarea echilibrată a regiunii.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnul Noni-Adrian Niculae-Stîngă – Responsabil promovare.

Date de contact: Tel.: 0241/488.146, email: noni.niculae@primaria-constanta.ro

Comuncat de presă