Începerea lucrărilor de construcţii aferente proiectului „Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa”

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII AFERENTE PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂŢI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA”

Marţi, 25 August 2015, ora 11.00, s-a desfăşurat, în cartierul Baba Novac/Compozitori (strada Mihail Jora), municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia începerii lucrărilor de construcţii aferente proiectului “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa”, SMIS 50565, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa – în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – în calitate de Organism Intermediar şi are o durată de implementare de 10 luni.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii ai: Polului de Creştere Constanţa, Primăriei Municipiului Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, structurile de presă din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce vor fi executate, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa” are o valoare totală de 32.296.166,58 lei, din care 32.103.163,06 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect din Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 25.794.891,52 lei, iar suma alocată de la Bugetul Stat este de 5.666.208,27 lei. Cofinanţarea din partea Beneficiarului, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa, este de 642.063,27 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea/reabilitarea infrastructurii urbane a Polului de Creştere – Constanţa prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi dezvoltarea infrastructurii de bază care deserveşte la furnizarea acestora în scopul transformării municipiului şi arealului său de influenţă într-o zonă turistică în expansiune, cu o economie în creştere rapidă şi un standard de viaţă ridicat pentru toţi locuitorii săi.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Doamna Ionela-Nicoleta Popa – Responsabil promovare, e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro, Tel: 0241.488.146; Fax: 0241.488.132.

Comunicat de presă