Începere lucrări proiect – „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”

CENTRUL DE TINERET DIN COMUNA CUMPĂNA FINANŢAT PRIN FONDURI EUROPENE

În data de 13 iulie 2013, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa” a demarat implementarea proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret”, cod SMIS 39623.

Prin acest proiect va fi reabilitată şi dotată o clădire în prezent neutilizată din comuna Cumpăna, în vederea înfiinţării unui centru de tineret care să le ofere tinerilor metode alternative de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele pe care le acumulează în şcoli, să asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice şi educative.

Noul centru de tineret din comuna Cumpăna va avea o suprafaţă totală de 1217.88 mp mp, urmând a fi dotat cu mobilier adecvat şi echipamente IT necesare desfăşurării activităţii şi va deservi peste 3.220 de tineri.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – poli de creştere. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, iar Organismul Intermediar în Regiunea Sud-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 4.156.048,80 lei, din care 3.234.411,60 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată, suma de 134.828,40 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, iar suma de 803.325,60 lei  reprezintă valoarea TVA. 

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia  drept centru pentru tineret”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0341/176.415, fax: 0341/176.416; e-mail: cristina.chebuta@zmc.ro, persoană de contact doamna Cristina Adina Chebuţă – Manager de Proiect.

Comunicat de presă

Anunţ de presă