Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale – Finalizare proiect

Finalizarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia

prin construirea unor pasarele pietonale”

 

Joi, 19 iunie 2014, ora 12:00, s-a desfăşurat în Constanţa la Hotel Ibis, Sala Decebal, evenimentul organizat cu ocazia încheierii proiectului „Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”, cod SMIS 38332, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat pe data de 18.07.2012 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce au fost executate, precum şi rezultatele proiectului.

Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE”, cod SMIS 38332 are o valoare totală de 11.067.838,24 lei din care 8.563.544,20 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 6.880.807,76 lei, iar din Bugetul Naţional vor fi alocaţi 1.511.465,56 lei. Contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa va fi de 2.675.564,92 lei.

Proiectul are drept scop dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, prin construirea a trei pasarele pietonale în staţiunea Mamaia.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnişoara Selda Borali – Consilier relaţii publice şi comunicare.

Date de contact: Telefon: 0241/488146, email: selda.borali@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă