Focus grup

Focus grup

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța a participat in perioada 3-4 august 2016 la 2 focus-grupuri organizate în cadrul proiectului „O economie transfrontalieră care protejează moștenirea culturală si naturală in Romania și Bulgaria”.

Discuțiile în cadrul acestor întalniri au avut ca temă patrimoniul natural și cultural din regiunea transfrontalieră Constanța-Dobrich,  urmărindu-se promovarea și valorificarea potențialului de care dispune zona în aceste domenii. Proiectul iși propune astfel să conștientizeze mediul de afaceri asupra semnificației pe care patrimoniul natural și cultural din regiunea Constanța-Dobrich îl are atât pentru dezvoltarea propiilor afaceri cât și pentru bunăstarea comunităților locale.