Eveniment privind Dezvoltarea Urbană Durabilă

Eveniment privind Dezvoltarea Urbană Durabilă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a organizat la Constanța în perioada 12-13 iulie 2016 o reuniune națională dedicată dezvoltării urbane integrate.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din țară, reprezentanți ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Băncii Mondiale, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cu această ocazie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

eveniment_12.07.2016

Dezbaterile s-au concentrat pe problematica accesării fondurilor europene dedicate dezvoltării urbane. S-au avut de asemenea în vedere experiențele exercițiului financiar anterior 2007-2013, încercându-se astfel identificarea și implementarea unor soluții pentru îmbunătățirea cadrului de accesare și absorbție a fondurilor europene.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă propunerea venită din partea autorităților publice locale de a include în categoria cheltuielilor eligibile salariile funcționarilor care fac parte din echipele de implementare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional. Se consideră ca în felul acesta ar crește în mod direct absorbția fondurilor europene prin decontarea cheltuielilor salariale din bugetul Uniunii Europene, generându-se pe cale de consecință o economie la bugetul de stat al României prin neplata acestor salarii din fonduri proprii. De asemenea, bugetul consolidat al statului ar beneficia cumulativ și prin impozitele aferente acestor salarii plătite din fonduri europene.

Pornind de la realitatea că achizițiile publice au reprezentat un alt important factor de îngreunare și chiar blocare a implementării de proiecte finanțate din fonduri europene, în cadrul reuniunii s-au discutat și aceste probleme generate de practica și cadrul legal existent în materie. În calitate de participant la această întâlnire, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, domnul Bogdan Pușcaș a subliniat faptul că prin adoptarea noului pachet de legi care reglementează domeniul achizițiilor publice se dorește clarificarea unor aspecte de la nivelul legislației care, în perioada 2007-2015, datorită unor interpretări neunitare, au generat blocaje și au îngreunat derularea procedurilor de achiziții publice cu un impact extrem de negativ în ceea ce privește absorbția fondurilor europene.

Având în vedere că orașele reprezintă principalul motor din punct de vedere al creșterii economice atât în România cât și în Europa, sprijinirea dezvoltării urbane reprezintă un obiectiv major al perioadei de programare 2014-2020 beneficiind de alocări financiare corespunzătoare. În acest sens, Programul Operațional Regional prin intermediul Axei 4 finanțează proiectele de infrastructură și îmbunătățirea mediului urban din municipiile reședință de județ, fiind alocate în acest scop fonduri de peste 1 miliard de euro. Prioritate vor avea proiectele din domeniul mobilității (transport public, străzi urbane care deservesc transportul public, piste de bicicliști, trotuare, etc.).

Pentru accesarea acestor fonduri autoritățile publice locale trebuie să elaboreze strategii integrate de dezvoltare urbană, documente de analiză și programare prin intermediul cărora sunt inventariate nevoile și sunt identificate și prioritizate soluțiile.

Astfel se va pune accent pe impactul real al proiectelor la nivelul comunității și pe corelarea acestora, urmărindu-se dezvoltarea durabilă integrată a marilor orașe și a zonelor peri-urbane aflate sub influența acestora.

Documente: