Eveniment lansare proiect – Stagii de practică pentru studenţi competitivi pe piaţa muncii

Lansare proiect –  STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI COMPETITIVI PE PIAŢA MUNCII

 

 1. Număr referinţă: ID 136495, Cod SMIS 51524
 2.  Data publicării anunţului: 03 septembrie 2014
 3.  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, D.M.I. 2.1
 4.  Autoritatea de management: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
 5.  Organismul Intermediar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 6.  Valoarea totală a proiectului, inclusiv valoarea nerambursabilă: 2.116.160,00 lei

 

În baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în luna mai 2014, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, alături de partenerii săi Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Asociaţia „Centrul pentru Strategii şi Politici Europene” au început implementarea proiectului „Stagii de practică pentru studenţi competitivi pe piaţa muncii” – ID 136495.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii în Regiunea de Dezvoltare Sud –Est.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaţi:

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa

 • Persoană de contact: Adrian Crăciun – manager de proiect
 • E-mail: proiect.studenti@zmc.ro
 • Telefon: 0341 176 415
 • Fax: 0341 176 416
 • www.stagiipractica.ro

Anunţ de presă