Eveniment încheiere proiecte finanțate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea urbană integrată a Zonei Metropolitane Constanța

Proiecte finanțate de uniunea europeană pentru dezvoltarea urbană integrată a Zonei Metropolitane Constanța

În data de 25 octombrie 2016, UAT Municipiul Constanţa a organizat un eveniment dedicat încheierii a două proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.

Este vorba de “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa” și de „Parcul Seniorilor”.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa” a avut o valoare totală de 32.296.166,58 lei, din care contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect a fost de 25.794.891,52 lei.

În cadrul proiectului au fost create și extinse reţelele de iluminat în următoarele cartiere: Baba Novac, Compozitorilor, Palazu Mare, Constanţa Sud. De asemenea, a fost creată și reabilitată reţeaua de iluminat public în zona peninsulară, pe bulevardul Mamaia, între strada I.G. Duca și bulevardul Aurel Vlaicu, pe bulevardul Aurel Vlaicu, între bulevardul I.C. Brătianu și bulevardul Mamaia, pe bulevardul Tomis, între bulevardul Ferdinand și bulevardul Alexandru Lăpușneanu și pe bulevardul Ferdinand, între strada Mihai Viteazu și Gara CFR. Totodată au fost realizate linii electrice subterane, au fost montaţi stâlpi și aparate de iluminat noi, cu sistem modern de telegestiune.

Iluminat public ZMC

În ceea ce privește proiectul „Parcul Seniorilor”, acesta a avut o valoare totală de 4.86.166,58 lei, din care contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect a fost de 3.716.384,73 lei.

stire_30-10-2016_parc_seniori1Scopul proiectului l-a constituit reabilitarea infrastructurii sociale în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de cazare și funcţionare în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, precum și extinderea căminului cu un corp nou, cu nivel de înălţime P+2E, cu funcţiune de camere de cazare, cabinete medicale, spaţiu administrativ, spaţiu de depozitare și un spaţiu de socializare și/sau festivităţi pentru persoanele cazate în cămin și invitaţii acestora.Cele două proiecte sunt parte a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Constanţa, contribuind totodată la creşterea rolului economic şi social al municipiului Constanţa și a Zonei Metropolitane Constanța.