Evaluare cu succes a proiectelor Zonei Metropolitane Constanta

În zilele de 26 şi 27 iulie 2012 a avut loc în Mamaia, la Hotel Golden Tulip, un eveniment  de prezentare a stadiului de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor de management ale diverselor programe operaţionale, ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, ai autorităţilor publice locale şi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, precum şi ai comunităţii de afaceri, ai societăţii civile şi ai mediului academic.

Evenimentul s-a organizat în contextul finalizării procesului de evaluare a cererilor de finanţare pentru proiectele prioritare din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Constanţa, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Planul Integrat de Dezvoltare (PID) Constanţa cuprinde un număr de 122 de proiecte integrate, din care 38 de proiecte prioritare vor fi finanţate prin Programul Operaţional Regional – Axa Prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Valoarea totală a proiectelor din cuprinsul Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanţa, propuse spre implementare pentru perioada 2010 – 2015, este 8.607.890.052 lei, cca. 90 de milioane euro reprezentând suma alocată dedicat beneficiarilor din Zona Metropolitană Constanţa prin Axa 1 a Programului Operaţional Regional.

Dintre cele 38 de proiecte prioritare finanţate prin Axa 1 a Programului Operaţional Regional, 8 dintre acestea se află deja în implementare, iar unul este deja finalizat, respectiv parcarea supraetajată de la Spitalul Judeţean Constanţa. Celelalte 19 proiecte se află în faza de contractare/precontractare.

Reprezentanţii Biroului Coordonator Pol de Creştere Constanţa estimează că până la sfârşitul acestui an va fi finalizat procesul de contractare pentru toate proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional – Axa Prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Pentru relaţii suplimentare cu privire la Planului Integrat de Dezvoltare al Zonei Metropolitane Constanţa, şi la activitatea specifică desfăşurată de Biroul Pol de Creştere Constanţa, vă stăm la dispoziţie la telefon 0757041340, persoană de contact Andreea Pascu, Asistent Coordonator Pol de Creştere Constanţa, e-mail andreea.pascu@pol-constanta.ro

Comunicat de presă