Dezvoltarea metropolitană în România – Analiză și deziderate

Dezvoltarea metropolitană în România – Analiză și deziderate

Sub egida Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România, în perioada 13 – 16 iulie 2016, s-au desfășurat la Constanța o serie de întâlniri de lucru ce au avut ca scop analiza stării de fapt și a cadrului legal existent în domeniul dezvoltării metropolitane și a dezvoltării urbane integrate în România. În acest sens s-au constatat o multitudine de aspecte care îngreunează într-un fel sau altul implementarea de proiecte și măsuri de tip metropolitan și, totodată, prea puține elemente concrete care să favorizeze promovarea conceptului de dezvoltare policentrică.

reuniune_zmc_CT

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța și-a reiterat cu această ocazie opinia potrivit căreia se impune modificarea sau cel puțin armonizarea cadrului legal existent în domeniul prestării unor servicii publice.

Un exemplu în acest sens îl constituie transportul public care, în mod cert, trebuie reorganizat ținând cont de nevoile diverselor comunități locale. Prestarea acestui serviciu, precum și a altor servicii publice trebuie să vizeze interesul beneficiarilor, respectiv al cetățenilor.

Este astfel necesară luarea unor măsuri legislative, la nivel național, dar și implementarea unor decizii și măsuri de management, la nivel local, pentru crearea posibilității ca transportul public de călători să se desfășoare la nivel metropolitan și la standarde adecvate de calitate.

De asemenea, pentru dezvoltarea urbanistică armonioasă și unitară a zonelor metropolitane, se impune adoptarea unor reglementări menite să încurajeze localitățile dintr-un anumit areal funcțional să se asocieze în scopul elaborării și implementării unor politici și planuri urbanistice comune evitând astfel conflictul și suprapunerile de funcțiuni.

Experiența ne arată că datorită necorelării între localități a planurilor urbanistice a acestora apar o serie întreagă de situații nedorite în care la limita unui cartier de locuințe se dezvoltă anumite activități economice care împietează calitatea vieții pentru locuitorii din zonă, generând poluare, ambuteiaje în trafic  etc., dar și situații în care potențialul economic al unor zone nu este fructificat datorită lipsei infrastructurii adecvate și a unei abordări comune la care sa își aducă contribuția mai multe unități administrativ-teritoriale.