Dezvoltare policentrică a României – seminar regional la Constanţa

În perioada 18 – 19 iulie 2013, Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) a organizat cel de-al 4-lea seminar regional în cadrul proiectului „Policentric – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României” cod SMIS 35483.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 499.620,00 lei, din care:

  • 489.627,60 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • 9.992,40 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, acesta fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ în domeniul dezvoltării policentrice.

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România de a colabora cu instituţiile publice cu atribuţii relevante în domeniul dezvoltării policentrice.

La evenimentul ce s-a derulat pe parcursul a două zile au participat reprezentanţii polilor de creştere şi polilor de dezvoltare urbană, ai Unităţilor Administrativ Teritoriale din Zona Metropolitană Constanţa şi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională, experţi ai Băncii Mondiale, precum şi persoane cu funcţii de decizie din Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Tema principală a lucrărilor a constituit-o rolul avut de principalele aglomerări urbane în dezvoltarea durabilă a României. În cadrul întâlnirilor s-au discutat atât aspecte legate de importanţa fondurilor europene în finanţarea proiectelor de dezvoltare ale zonelor metropolitane din România, cât şi chestiuni de natură juridică şi administrativă privind organizarea şi funcţionarea zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane din ţara noastră. Un subiect aparte în cadrul dezbaterilor l-a constituit pregătirea viitoarei perioade de programare şi rolul important pe care zonele metropolitane ar trebui să-l aibă în utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate României în exerciţiul financiar 2014 – 2020. În acest sens, a fost prezentat participanţilor raportul misiunii Băncii Mondiale în România privind politica polilor de creştere, iar domnul Decebal Făgădău, viceprimarul municipiului Constanţa, a subliniat necesitatea identificării unor surse de finanţare pentru pregătirea viitoarelor proiecte de dezvoltare ce urmează a fi finanţate din fonduri europene.

„Prin proiectul Policentric, dar şi prin activitatea curentă desfăşurată de Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane încercăm să convingem partenerii din cadrul diverselor ministere şi autorităţi de management din România, precum şi reprezentanţii Comisiei Europene de importanţa pe care zonele metropolitane din România o au în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. Credem că în actualul exerciţiu financiar, zonele metropolitane au demonstrat buna capacitate administrativă şi instituţională pe care o au în realizarea proiectelor finanţate din fondurile europene şi sperăm că rolul acestor structuri în viitoarea perioadă de programare să crească, atât din punct de vedere al numărului de proiecte, cât şi în ceea ce priveşte fondurile alocate”, a declarat domnul Paul Pece, managerul proiectului  Policentric – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României.

Pentru relaţii suplimentare în legătură cu proiectul „Policentric – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României”, vă stăm la dispoziţie la telefon: 0731 328 826; email: paul.pece@fzmaur.ro, persoană de contact domnul Paul Pece – Manager de Proiect.

Comunicat de presă