Decizia CMC nr. 16 – 31.03.2011

Comitetul de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (CMC), având în vedere următoarele considerente:

  • prevederile art. 40 din HG nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, în care sunt prevăzute atribuţiile Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale,
  • decizia CMC nr. 4/23.12.2009 prin care s-a avizat Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Creştere Constanţa, inclusiv lista de proiecte prioritare prevăzută în PID, revizuită prin decizia CMC nr. 10/21.05.2010,
  • în baza consensului stabilit între membrii CMC în cadrul reuniunii din data de 29 martie 2011,
  • în conformitate cu propriul Regulament de Organizare şi Funcţionare, CMC

adoptă următoarea DECIZIE – Reavizarea listei de proiecte prioritare inclusă în PID pentru polul de creştere Constanţa, cu modificările şi completările agreate în cursul reuniunii.

Document – DECIZIA Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – 31.03.2011

Anexa la Decizia CMC nr. 16 / 31.03.2011