Construire parcare multietajată, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros

Lansarea oficială a proiectului „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros”

Luni, 16 septembrie 2013, ora 11.00, s-a desfăşurat în sala de conferinţe „Ovidiu” a Hotelului Ibis din Municipiul Constanţa, evenimentul organizat cu ocazia lansării oficiale a proiectului „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros”, cod SMIS 43405, derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1.Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat pe data de 19.07.2013 de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai: Polului de Creştere Constanţa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanţa”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, Consiliului Judeţean Constanţa, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării, reprezentanţi din industria hotelieră şi de alimentaţie publică din domeniul turismului, mass-media din judeţ şi echipa responsabilă cu implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea proiectului, contribuţia financiară din partea Uniunii Europene şi Guvernului României, lucrările ce vor fi executate, precum şi rezultatele preconizate ale proiectului.

Proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros”, cod SMIS 43405 are o valoare totală de 23.520.424,92 lei, din care 23.511.874,92 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru finanţare prin POR. Contribuţia financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, este de 18.891.791,50 lei, 4.149.845,92 lei urmează sa fie alocaţi din bugetul naţional, iar 478787.50  lei va reprezenta contribuţia Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Constanţa.

Proiectul „Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros” are ca obiectiv specific dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea modernizării serviciilor publice în general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parcări multietajate P+7E+T in Staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la: Domnişoara Selda Borali –Responsabil promovare. Date de contact: Tel.: 0241/488146, email: selda.borali@primaria-constanta.ro

Comunicat de presă