COMUNICAT DE PRESĂ – Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de solicitant anunță demararea implementării proiectului “Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!”, acesta acoperă cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, respectiv: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Centru, Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest.

Proiectul vizează facilitarea accesului pe piața muncii pentru 185 de elevi (ISCED 2-4, nivel de calificare 3-5) din domeniile economice cu potențial competitiv identificat conform Strategiei Naționale de Competitivitate, precum și a SNCDI: turism și eco-turism, procesare alimente și băuturi, TIC din Regiunea Sud-Est, prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică pentru creșterea numărului absolvenților care găsesc un loc de muncă și stimularea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor. Acesta urmărește creșterea gradului de conștientizare și promovare de atitudini pozitive față de importanța programelor de învățare la locul de muncă.

Proiectul „Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!”, nr. contract finanțare  POCU/633/6/14/132084, va fi implementat de către Institutul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, în perioada 19.10.2020-18.10.2022, cu o valoare totală de 2.216.434,93 lei din care cofinanțareUE în valoare de1.883.969,69 lei.

Proiectul „Stagii de practică – succesul garantat în cariera aleasă!”, nr. contract finanțare POCU/633/6/14/132084 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

  • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
  • E-mail: office@idru.ro
  • Telefon: 0241 616 310; 0788 498 223

Descarcă comunicat de presă